Odzyskiwanie danych z dysku uszkodzonego logicznie

Nie wszystkie sytuacje utraty danych wiążą się z fizycznym uszkodzeniem dysku twardego. W naszym laboratorium często spotykamy się z sytuacją, że dysk de facto nie jest uszkodzony, a dostępu do Danych nie ma. Uszkodzeniu ulega system plików. Awarie tego typu polegają na tym, że dyski twarde kręcą talerzami i nie wydają niestandardowych dźwięków. Użytkownik natomiast nie może odczytać zawartości dysku, a często widzi czarny lub niebieski ekran błędów.

Usterka logiczna dysku, nie przekreśla odzyskania z niego danych, Chyba, że działania nieprofesjonalnego serwisu uniemożliwią taki odzysk..

Uszkodzenie logiczne przeważnie spowodowane są przez samego użytkownika i nierzadko jest wynikiem przypadkowego usunięcia plików lub sformatowania dysku, zresetowania komputera, utraty zasilania lub ponownej instalacji systemu operacyjnego. Jeśli którekolwiek z tych zdarzeń miało miejsce i utraciłeś ważne dane, niezwłocznie skontaktuj się z profesjonalnym laboratorium.

Logiczny problem z dyskiem twardym

Dyski twarde i inne urządzenia do przechowywania danych są projektowane tak, aby komputer mógł je wykryć i komunikować się z nimi. Po podłączeniu dysku twardego za pomocą kabla SATA lub USB do otwartego portu komputer najpierw szuka oprogramowania układowego urządzenia. Następną rzeczą, której komputer będzie szukać, to sektor 0. W sektorze 0 komputer próbuje odnaleźć schemat całego dysku, znany jako system plików.

Sektor 0 powie komputerowi, ile partycji znajduje się na twardym dysku i na których sektorach te partycje się zaczynają. Sektor 0 może na przykład powiedzieć: „Mam superblok w sektorze 2048.”. Komputer obejrzy ten sektor, co np. da mu informajce, że rozpoczyna się tam partycja NTFS i zajmuje cały dysk. Albo Sektor 0 może powiedzieć „Mam superblok w 63 sektorze, a inny w 404,640.” A komputer sprawdzi te sektory i znajdzie małą partycję FAT32 na 63 i większą partycję HFS + na 404,640.

Te superbloki wskazują również komputerowi definicje plików wewnątrz każdej partycji. Definicje plików informują komputer, gdzie znajdują się wszystkie pliki i foldery, ile miejsca zajmują i jak do nich dotrzeć. W procesie, który wydaje się niemal natychmiastowy, komputer ma pełny obraz urządzenia.
Jeśli ten obraz jest w jakiś sposób niepełny lub nieczytelny, cały proces się inicjalizacji się psuje. Zazwyczaj dzieje się tak z powodu pewnego rodzaju uszkodzenia tabeli partycji. W rezultacie komputer zobaczy „pusty” dysk i poprosi o pozwolenie na jego sformatowanie.

Usunięte pliki, sformatowane dyski, ponownie zainstalowane systemy: czemu tak łatwo utracimy dane?

Czy na pewno chcesz trwale usunąć te elementy? Dyski twarde mogą również ulec uszkodzeniu podczas usuwania plików, formatowania dysku twardego lub przywracania ustawień fabrycznych systemu operacyjnego. Jedyne co się na dysku się uszkadza, to dane w nim zawarte.

Po usunięciu danych lub sformatowaniu dysku twardego, wprowadzasz bardzo małe zmiany (aczkolwiek z dużymi konsekwencjami). Usunięcie pliku nie nadpisuje wszystkich sektorów zerami. Zamiast tego dysk twardy przechodzi do pliku bitmapowego i wyszukuje klastry zawierające plik, który chcesz usunąć. Mapa bitowa zapisuje wszystkie klastry z flagą oznaczającą te, które są w użyciu. Napęd pobiera klastry usuniętych plików i oznacza je jako nieużywane. Voila – teoretycznie nie ma już pliku! Jednak na talerzach dysku wciąż jest i  jeśli wiesz, gdzie szukać i jak się tam dostać możesz odzyskać do niego dostęp.

Ponowne formatowanie dysku twardego powoduje jedynie zmianę tabeli partycji i zapisanie nowego superbloku wraz z nowymi definicjami plików i nowym plikiem bitmapowym. Większość, jeśli nie wszystkie stare dane nadal tam będą. Nowe definicje plików i nowa bitmapa mogą nakładać się na stare, ale są znacznie mniejsze (ponieważ nowa partycja jest pusta).

Odzyskiwanie danych może być nieco trudniejsze po ponownym zainstalowaniu narzędzia Przywracanie systemu lub Instalacji nowego systemu. W tym przypadku po usunięciu plików i ponownym sformatowaniu danych zaznaczyłeś te dane jako dostępne wolne miejsce. Kiedy zapisujesz ponownie informacje na dysku, tak jak w przypadku ponownej instalacji systemu operacyjnego, ryzykujesz zatarcie starych danych – na dobre.