Model: WD6400BVPT-80HXZT3
Rodzina: Zephyr
System operacyjny: Windows 7
Klient upuścił laptopa z około 50 cm na twardą posadzkę. Dysk twardy wydaje dziwne dźwięki – klika. Brak możliwości uruchomienia komputera

Faza diagnostyczna

Najpierw Dysk twardy został sprawdzony w komorze laminarnej. Na talerzach nie widać żadnych śladów zadrapań, wszystkie ramiona głowic wydają się być bezpiecznie przymocowane do szkieletu. Katastrofalna awaria wydaje się mało prawdopodobna.

Odzyskiwanie Danych z dysku Western-Digital

Teraz można bezpiecznie podłączyć Dysk twardy do aparatury w celu dalszej diagnostyki. Napęd niestety nie pokazuje identyfikatora ID po uruchomieniu. Próba zmiany mapowania głowic nie przyniosła rezultatów. Dysk nadal nie ma identyfikatora. Mapę głowic ustalono jako 0, 1, 2, 3.

Utworzenie kopii zapasowej PCB ROM przebiegło bez problemów

Następnie podjęto próbę uzyskania dostępu do strefy serwisowej za pomocą specjalnej konsoli. Dysk niestety nie odczytuje ani strefy serwisowej ani parametru  SPT (sector per track). Poprzez konsole udało się odczytać moduły strefy z głowic 0 i 1.

Większość modułów się odczytuje, ale niektóre zawierają błędy. Według identyfikatora moduły dają się odczytywać z wyjątkiem dwóch, które nie są krytyczne dla dysku.

Ścieżki strefy serwisowej odczytują się bardzo powoli. Na szczęście problem jest tylko w tym miejscu

Do dysku zamówiono kompatybilną elektronikę z rodziny Zephyr,

W tych modelach dysku można spróbować innej metody jej wymiany typu hot swap, używając strefy serwisowej sprawnego dysku. Odzyskiwanie tego zlecenia było dość skomplikowane i pracochłonne. Fortunnie wszystkie krytyczne parametry i sektory dysku dało się odczytać i skopiować. Generalnie zlecenie zakończone z sukcesem.

Po wymianie elektroniki napęd się identyfikuje, kalibruje się i pozwala na odczyt strefy serwisowej i sektora 0. Udało się odtworzyć mapę wszystkich głowic i po trzech przebiegach (również wstecz odczytać 99%).