Niedawno otrzymaliśmy zlecenie do odzyskania Danych z dwóch dysków USB 8Tb Seagate Backup Plus Model: SR00F2. Z wewnętrznym napędem: ST8000AS0002

Klient opisuje, że oba dyski przestały działać prawidłowo. Dysk twardy nr 1 jest bardziej krytyczny i zawiera więcej Danych, ale niestety w ogóle nie działa. HDD nr 2 jest opisany jako brak dostępu do danych, ale wciąż jest rozpoznawany przez komputer jako podłączony. Oba napędy są sformatowane w systemie plików HFS + (Macintosh) i zawierają dużo filmów i klipów 4K. Napędy są dyskami typu archiwum SMR (shingled magnetic recording) i prawdopodobnie nie są właściwie przystosowane do edycji wideo.

Wstępna diagnostyka dysku

HDD 1 został otwarty w komorze laminarnej i sprawdzony pod kątem stanu fizycznego. Technicy zauważyli, że jest on zablokowany najprawdopodobniej z powodu uderzenia lub upadku podczas pracy. Głowice odczytująco-zapisujące (w sumie 12) znajdują się stosunkowo blisko strefy parkingowej i wydają się być w dobrym stanie fizycznym i prawdopodobnie uda się je uratować. Przyklejone do talerza głowice należało ostrożnie odklejać, a następnie sprawdzić, czy głowice do odczytu / zapisu są nadal zdolne do ekstrakcji danych.

HDD 2 był sprawdzany na stacji do testowania dysków w celu rozpoznania podstawowej funkcjonalności. Dysk się prawidłowo identyfikuje, pokazuje prawidłową pojemność i ma dostęp do sektorów. S.M.A.R.T. nie informuje o żadnych błędach. Wykonano krótki losowy test odczytu, który przeszedł pomyślnie a napęd wydaje się normalnie pracować. Zatem problem jest prawdopodobnie logiczny. Wszystkie dane zostały z powodzeniem odzyskane

Odzyskiwanie Danych z dysku nr 1 –  ST8000AS0002

Po uzyskaniu zgody na odzyskanie danych z tego napędu, dysk został ponownie otwarty w komorze laminarnej. Głowice odczytu / zapisu są ostrożnie podnoszone i ponownie pozycjonowane w strefie parkingowej poza talerzem. Należało je dokładnie sprawdzić pod mikroskopem w celu zbadania ewentualnych uszkodzeń. Z badań wynika, że głowice są raczej w dobrym stanie. Napęd jest następnie zamykany i uruchamiany.

Niestety Terminal w tym modelu dysku jest zablokowany, a strefa serwisowa jest szyfrowana, co nam trochę wiąże ręce w przypadku konieczności wykonania operacji na firmware. Przy pierwszym włączeniu dysk twardy prawidłowo się identyfikuje i pokazuje właściwą pojemność. Nie słychać żadnych podejrzanych dźwięków. Zakładamy zatem , że wszystkie 12 głowic jest sprawnych. Robimy obraz dysku na nasz nośnik serwisowy, który też wykonał się bez problemów, co oznacza pełne odzyskanie Danych.

Na dysku znajdowało się 6,8 TB danych. Kilka uszkodzonych sektorów na szczęście znajdowało się poza obszarem rzeczywistych Danych. Odzyskano 100% danych.

Więcej na temat odzyskiwania danych z dysków Seagate na https://hddlaboratory.pl/odzyskiwanie-danych-z-dyskow-seagate/